Helsingin Erä-Leijonat ry

Pukinmäkeläistä partiotoimintaa vuodesta 1993.

Mitä partio on?

Partio on lapsille ja nuorille suunnattu, omatoimiseen pienryhmätoimintaan perustuva harrastus, jota ohjaavat vapaaehtoiset aikuiset. Meitä partiolaisia on Suomessa noin 60 000, ja koko maailmassa meitä on noin 41 miljoonaa. Partiotoiminnan perusyksikkö on lippukunta (paikallisyhdistys), joita on Suomessa noin 850.

Perinteiset partiotaidot

Partiolainen tunnetaan perinteisesti luonnossa liikkumisen taidoistaan. Myös 2010-luvulla partiossa suunnistetaan, tehdään solmuja, sytytetään nuotioita ja annetaan ensiapua.

Henkiset taidot

Suomen Partiolaiset ry:n viestinnän iskulause on, että partiotoiminta on vastavoima ”Miks mun pitäis” ja ”Ei kuulu mulle” -asenteille. Partio-ohjelman tavoitteena on auttaa ihmisiä kasvamaan yhteiskuntansa aktiivisiksi jäseniksi, jotka arvostavat itseään ja muita ihmisiä. Partiossa myös opitaan itsensä ja muiden johtamista.

Partio-ohjelma

Partiotoimintaa suunnitellaan Suomen partiolaiset ry:n partio-ohjelman perusteella. Partio-ohjelma on jaettu viiteen eri ikäkauteen: sudenpennut (7–9 v.), seikkailijat (10–12 v.), tarpojat (12–15 v.), samoajat (15–17 v.) ja vaeltajat (18–22 v.). Kullakin ikäkaudella on omat nousujohteiset tavoitteensa ja aktiviteettinsa.

Avoimuus ja riippumattomuus

Partio on kaikille avointa ja poliittisesti sitoutumatonta toimintaa. Partio ei kristillisistä juuristaan huolimatta ole myöskään varsinaisesti uskonnollista, vaikka monissa maissa suhde partion ja paikallisten uskonnollisten yhteisöjen välillä onkin vahva. Suomessakin seurakunnat ovat usein lähilippukuntiensa tärkeimpiä tukijoita.

Mukaan toimintaan!

Kuinka liityn?

Täytä jäsenhakemus tai tule kololle kokousten aikaan katsomaan ja kyselemään.

Minkä ikäisenä voi tulla mukaan?

Partion voi aloittaa aikaisintaan seitsemänvuotiaana tai koulun alkaessa. Myöhemmin liittyvät alle 22-vuotiaat pääsevät mukaan oman ikäkautensa ryhmään.

Yli 22-vuotiaille ei järjestetä ohjattua viikottaista partiotoimintaa, vaan he toimivat omatoimisissa johtamistehtävissä. Partiossa on silti kivaa myös aikuisena, ja alkuun pääsemistä varten on tarjolla tukea esim. kurssien muodossa. Ota rohkeasti yhteyttä!

Mitä se maksaa?

Partio on suhteellisen edullinen harrastus. Kustannukset koostuvat pääasiassa vuosittaisesta Suomen Partiolaisten ja lippukunnan jäsenmaksusta ja yksittäisten tapahtumien kuten retkien, leirien ja partiotaitokilpailujen osallistumismaksuista.

Vuonna 2015 Suomen Partiolaisten ja lippukuntamme jäsenmaksu oli yhteensä 71,50 euroa. Yhden varsinaisen jäsenen jälkeen samasta perheestä liittyvät alaikäiset jäsenet maksavat alennettua jäsenmaksua. SP:n jäsenetuihin kuuluu muun muassa partiovakuutus, Partio-lehti ja kiinteä alennus partiokauppojen tuotteista (ei partiotuotteet).

Retket, vaellukset ja muut perustapahtumat maksavat tyypillisesti n. 0–30 €, mutta muutaman vuoden välein järjestettävissä tuhansien ihmisten suurleireissä osallistumismaksu nousee 100–200 € tietämille.

Lähtökohtana kuitenkin on, että jokaisella on halutessaan varaa olla mukana toiminnassa, joten osallistumismaksuihin voi hakea alennuksia taloudellisin perustein. Partioharrastuksen tukemiseksi on perustettu myös rahastoja, jotka myöntävät stipendejä varusteiden hankintaan ja osallistumismaksujen kattamiseen, näistä esimerkkinä Lasten Päivän Säätiön partiostipendit ja Pääkaupunkiseudun partiolaisten stipendirahasto.

Tapahtumien osallistumismaksut koskevat myös johtajia, joten jopa 15 000 hengen suurleiristä vapaaehtoisesti vastaava leirinjohtaja maksaa osallistumisestaan aivan muiden leiriläisten tavoin.

Laadukkaat retkeilyvarusteet ovat usein uusina ostettuna hintavia, mutta niitä voi onneksi myös lainata kavereilta ja sukulaisilta tai hankkia käytettynä. Käytetyt varusteet kiertävät esimerkiksi Facebookin partiokirpputorilla.